Skip to main content

Databeskyttelsespolitik

Vi prioriterer beskyttelse af de oplysninger, du har valgt at dele med os

Hos KEYPARTNER har vi en klar ambition om at minimere behandlingen af dine persondata, samt at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Derfor kan du altid være sikker på at vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.

Hvilke persondata vil vi indsamle?

 • Almindelige persondata, herunder
 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, tlf og email
 • Købshistorik
 • Betalingshistorik – betalingsoplysninger
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

Hvorfor vil vi bruge din persondata?

 • Administration af kundeforhold, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold samt løbende handel

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata er:

Ved behandling af persondata i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten

Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige persondata er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme KEYPARTNER ApS forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.

Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Dataansvarlig

KEYPARTNER ApS
Øster Søgade 36
1357 København K
CVR-Nr. 36963964
Tlf. 82828209
Email info@keypartner.dk

Videregivelse af din persondata

Vi videregiver persondata til følgende modtagere: Ordrestyring.dk, RUKO samt E-conomics.

Vi benytter en række tredje parter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, backup, ekstern revisor. Disse behandler udelukkende.

oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. I relevante tilfælde videregives data til inkasso. Vi anvender kun databehandler i EU.

Sletning af din persondata

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

KEYPARTNER ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

Dine rettigheder

 • I forbindelse med de persondata, som vi har om dig, har du ret til at:
 • Anmode om en kopi af dine persondata fra vores optegnelser
 • Bede om, at vi retter eller sletter dine personoplysninger (selvom det kan betyde, at vi ikke kan behandle anmodninger eller ordrer, eller at din konto udløber)
 • Bede om persondata brugt til at forsyne dig med information, du anmodede om, behandle en ordre eller administrere din konto eller vores klientforhold i et maskinlæsbart format, som du er berettiget til at overføre til en anden registeransvarlig
 • Tilbagekalde dit samtykke til os om behandling af dine data til markedsføringsformål når som helst.

Vi kan evt. ikke acceptere en anmodning om at slette dine persondata, hvor det kræves, at vi skal overholde en retlig forpligtelse eller i forhold til et retskrav.

Anmodninger om at udøve dine rettigheder bør rettes til: info@keypartner.dk eller på tlf. 82828209

Hvis du har en klage over vores behandling af dine persondata, er du berettiget til at rapportere dette til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K,
www.datatilsynet.dk, eller til tilsynsmyndigheden, hvor du bor eller arbejder, hvis de ikke er sammenfaldende.

Ændring af vores politik

Hvis vi ændrer måden, vi håndterer dine Persondata på, vil vi opdatere denne politik. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i vores praksis, og denne politik når som helst, så du bedes med jævne mellemrum kontrollere for opdateringer eller ændringer i vores politik.