Skip to main content
Stigende antal indbrud

I disse kommuner er du i størst fare for indbrud!

Hos KEYPARTNER har vi undersøgt, hvad indbrudsraten er i alle Danmarks 98 kommuner.

Med udgangspunkt i helt nye tal fra Danmarks Statistik, der viser antallet af indbrud i beboelser i hver enkelt kommune i Danmark i 4. kvartal af 2017, har vi analyseret, hvilke kommuner der har flest indbrud i beboelser set i forhold til det samlede antal husstande – og dermed har den højeste indbrudsrate.

Vi har lavet dette interaktive danmarkskort, der giver dig et visuelt overblik over overindbrudsraten (dvs. antal indbrud pr. 1000. husstand) i alle Danmarks kommuner.

Som du kan se, har vi delt kommunerne op i fire kategorier: høj-risiko kommuner (markeret med rød farve), mellem-risiko kommuner (markeret med orange farve), lav-risiko kommuner (markeret med gul farve) og ”sov trygt” kommuner (markeret med grøn farve).

På kortet kan du finde din egen kommune og se, hvilken risikogruppe den befinder sig i. Du kan også se dens indbrudsrate. Det eneste, du skal gøre, er at holde musen over kommunen, og så dukker tallet op.

Se listen: Indbrudsraten i samtlige danske kommuner

Her ses den samlede liste over indbrudsraten i alle danske kommuner. På listen vises hver kommune med dens tilhørende indbrudsrate, og listen er sorteret efter højeste indbrudsrate.

Denne liste er udarbejdet af KEYPARTNER – du må frit bruge den på din hjemmeside, når du henviser til kilden: keypartner.dk

Det springer hurtigt i øjnene, at top 5 udgøres af lutter nordsjællandske kommuner – Rudersdal, Gentofte, Allerød, Helsingør og Hørsholm. Ifølge Mathias Rasmussen, indehaver af KEYPARTNER, er det ikke særlig overraskende, eftersom der er tale om “velhaver-kommuner”, hvor mange af boligerne er parcelhuse: Tyvene ved, at de har god mulighed for fangst af værdigenstande, samtidig med at de mange parcelhuse betyder, at tyvene kommer direkte ind i boligen frem for at skulle ind i en opgang, hvor de kan blive opdaget af andre beboere.

Derfor har vi lavet analysen

Hos KEYPARTNER har vi lavet analysen, fordi vi mener, at kommunernes indbrudsrate er et langt mere interessant tal at kigge på end blot antallet af indbrud. Indbrudsraten viser nemlig, i hvilke kommuner man som husstand er i størst risiko for at blive ramt af indbrud.

Det er jo klart, at der i de befolkningstunge ”storby-kommuner” som fx Aarhus er langt flere indbrud i alt end i de mindre befolkningstunge kommuner. Men det er jo på ingen måde ensbetydende med, at Aarhus har en høj indbrudsrate – og at indbyggerne dermed er i stor indbrudsfare. Selvom Aarhus er den kommune med allerflest indbrud i beboelser i alt, ses det da også af analysen, at Aarhus ligger helt nede som 47 på listen over kommuner med den højeste indbrudsrate.

Her kan du finde en guide med 5 tips til, hvordan du holder tyvene væk fra dit hjem.

 

Hos KEYPARTNER kan vi sikre dit hjem mod indbrud, så du øger chancen for, at tyvene går uden om din bolig – eller bliver fanget, hvis de først er brudt ind. Nogle af de bydele, vi rykker ud til, er Nordsjælland, Bagsværd, Brønshøj, Charlottenlund, Frederiksberg, Glostrup, Hellerup, Herlev, Hvidovre, Nørrebro, Rødovre, Søborg, Valby, Vanløse, Vesterbro og Østerbro