Skip to main content

Adgangskontrol giver sikkerhed, tryghed og glade beboere i boligforeningen

Hærværk, tyveri eller indbrud kan skabe stor utryghed hos boligforeningens beboere. Dårlig aflåsning kan nemlig betyde at cykler, barnevogne eller andet bliver stjålet fra gården eller opgangen. Det giver stor utryghed blandt beboerne. Problemet kan dog løses, hvis foreningen får monteret elektronisk adgangskontrol i ejendommen.

Skab sikkerhed og tryghed med adgangskontrol

I bygningen hvor mange forskellige mennesker skal have adgang kan en mekanisk nøgle være uhensigtsmæssig og kræve meget administration. Det ender ofte med at være et kæmpe puslespil, at holde styr på hvem der har adgang til hvilke døre og hvor mange nøgler, der er gået tabt. Så længe der er styr på nøglerne er det mekaniske låsesystem en fordelagtig løsning, men hvis ikke, kan det betyde at boligforeningen er et nemt offer uvedkommende.

adgangskontrol

Adgangskontrol er praktisk at få monteret i en boligforening, hvor der er behov for hurtigt at kunne ændre, tilføje og udelukke brugere. Mister en bruger en nøgle til et mekanisk låsesystem vil det betyde at hele systemet bør omlægges. Dette er ofte en omkostningstung affære. Med adgangskontrol kan du derimod blot udlevere en ny brik til beboeren og slette den gamle. Det kan klares helt uden at der er behov for hjælp fra en låsesmed. På den måde undgår boligforeningen en masse besvær og dyre systemskifte, når en nøgle mistes.

Adgangskontrol øger med andre ord sikkerheden for alle beboere, da bortkomne nøgler hurtigt kan fjernes og boligforeningen har kontrol over hvem, der har adgang til hvilke døre.

LÆS OGSÅ: Adgangskontrol giver fleksibilitet og øger sikkerheden

Gamle ejendomme med nye løsninger

Uanset boligforenings alder kan I få montereret et nyt elektronisk adgangskontrolsystem. Det er både med til at øge sikkerheden og skabe tryghed. Samtidig kan adgangskontrol sagtens tilpasses bygningens æstetik, så den nye teknologi matcher den ældre bygning. Der findes i dag mange forskellige løsninger, hvor det er muligt at vælge farvekode på langskiltet eller opgradere til designmodeller. Således findes der både løsninger til moderne byggeri og ældre bevaringsværdige bygninger.

KEYPARTNER har tidligere installeret adgangskontrol og dørtelefon hos en boligforening, hvor der var et ønske om at øge sikkerheden i bygningen – uden at gå på kompromis med bygningens æstetik og historie. Resultatet taler visuelt for sig selv, men der blev også skabt en øget tryghed i bygningen, da beboerne ikke længere skal være usikre på hvem, der bliver lukket ind i bygningen.

LÆS OGSÅ: Slip for stort nøglebundt med låsesystem

Dørtelefon i boligforening Østerbro

Adgangskontrol og dørtelefon monteret i boligforening på Østerbro

Muligheder indenfor adgangskontrol

Udover forskellige design muligheder indenfor adgangskontrol, findes der mange typer af adgangskontrol systemer, som kan dække forskellige behov.

Online vs. Offline system

Generelt taler man om to forskellige adgangskontrolsystemer, nemlig online og offline systemer. Derudover findes der flere systemer, som kombinerer egenskaberne fra de to systemer.

I et offline system er der intet kommunikationskabel mellem døren og PC’en. Det betyder at hver gang der skal foretages ændringer, skal denne implementeres ved hver enkelt dør med en nøglebrik. Det betyder med andre ord at en vicevært eller anden skal ”bære” oplysningerne ud til den enkelte dør. Et offline er ofte mindre omkostningstung end et online system.

I det online system er derimod et kommunikationskabel til hver dør og alt kan styres fra en PC. Det betyder at når der opstår behov for ændringer kan disse blive foretaget med det samme via. Computeren. Det er derfor hurtigt og nemt at opdatere adgange.

Mobil adgangskontrol

Den nyeste teknologi indenfor adgangskontrol gør det muligt at åbne døre ved hjælp af en smartphone. Med en bestemt Bluetooth teknologi er det muligt for smartphonen og låsen at kommunikere sammen. Med for eksempel JustIN mobile låsen fra Salto er det muligt at sende mobilnøgler til brugeren, uanset hv or denne befinder sig. Det giver øget fleksibilitet i forhold til udstedelse af nøgler til lejere i boligforeningen.

LÆS OGSÅ: Dørtelefon i København og omegn

Mobil adgangskontrol fra Salto

Mobil adgangskontrol installeret på 62 studieboliger på Frederiksberg

Forskellige behov i forskellige boligforeninger

Boligforeninger er meget forskellige. Det samme gælder for de forskellige behov, der er for adgang til døre, porte, kældre, vaskerum osv. En professionel installatør kan hjælpe med at klarlægge behovene, så jeres boligforening for monteret den rette løsning til jer.

Vælg derfor altid en adgangskontrol montør, der har leveret løsninger til flere typer boligforeninger og både større samt mindre anlæg. En type adgangskontrol er nødvendigvis ikke en god løsning for alle boligforeninger. Derfor er det essentielt at blive vejledt af en professionel låsesmed.

En sikring af en boligforening kræver altid en god dialog, hvor der bliver redegjort for alt fra beboernes, bestyrelsens og administrationens ønsker med sikringen af ejendommen.

Den rigtige installation skaber nemlig tryghed blandt boligforeningens beboere!

LÆS OGSÅ: Har du brug for en låsesmed til erhverv?

Husk serviceaftalen

Med alle installationer følger der vedligeholdelse, for at kunne have mest mulig glæde af produktet. For at sikre en lang levetid anbefaler KEYPARTNER, at boligforeninger tegner en serviceaftale – hvad end de får monteret et mekanisk låsesystem eller elektronisk. Udendørs monteringer udsættes dagligt for vind og vejr, hvilket er med til at slide på teknikken. For at fange skader i opløbet anbefales det to gange årligt at alle installationer eftergås, smøres og funktionstestes.

LÆS OGSÅ: Serviceaftale af sikkerhedsløsning

Skal din boligforening være en del af den nøgleløse fremtid?

KEYPARTNER har montereret adgangskontrol hos flere forskellige boligforeninger – store, som små. Vi har blandt andet monteret adgangskontrol hos E/F Udsigten Margretheholmen og DEAS. Vores låsesmed kender derfor til alle behovene, der måtte være i forbindelse med en installation i en boligforening.

Vores låsesmed er 9001 Iso certificeret på adgangskontrol, hvilket er et kvalitetsstempel, der illustrerer vores evne til at opfylde kunders krav og behov.

Med vores stærke kompetenceramme kan vi rådgive jer til den rette installation, der imødekommer jeres beboere, bestyrelse og administration.

Vi stiller gerne op på bestyrelsesmøder for at fortælle og rådgive omkring adgangskontrol, dørtelefon eller andre sikringstiltag I kan gøre jer i boligforeningen.

Trænger jeres boligforeningen til et skub ind i den nøgleløse fremtid? Så tøv ikke med at kontakte os!